Izolace základů staveb jsou jednoznačně nejnáročnějšími izolacemi ve stavebnictví. Izolace spodní stavby musí být provedena perfektně, protože následně bude zakrytá dalšími konstrukčními vrstvami, které snesnadní a nebo úplně zamezí přístupu k ní. Nesprávně provedená izolace spodní stavby, vždy znamená velké obtíže. Izolace spodní stavby může být navržena proti zemní vlhkosti, volně stékající vodě nebo tlakové vodě.

Velmi částo musí sloužit i jako proti radonová bariéra nebo se můžeme setkat s požadavkem na odolnost proti agresivním kapalinám nebo ropným látkám.V praxi se nejvíce setkáváme s izolacemi z asfaltových modifikovaných pásů v jedné nebo více vrstvách. Používají se také hydroizolační fólie na bázi měkčeného PVC, LDPE nebo HDPE. Pro velmi namáhané konstrukce se používají systémi s pasivní nebo aktivní kontrolou, kdy je izolace rozdělena na jednotlivé sektory, které je možno v případě netěsnosti dodatečně utěsnit injektáží.