Střecha je pro každý dům velmi důležitá. Nesprávně navržená nebo nesprávně provedená střecha (izolace) negativně ovlivní stav celé budovy. Navíc zvýší i náklady vynaložené na její údržbu a opravy. Proto je třeba navrhnout vhodný hydroizolační systém a vybrat správný materiál. Ideálním řešení je celý projekt konzultovat se specializovanými pracovníky a realizaci svěřit do rukou zkušené firmy.

Izolace střech se rozdělují podle druhu izolačního materiálu na asfaltové pásy a hydroizolační fólie.

Hydroizolační fólie

Hydroizolační fólie se v současnosti stávají nejvíce používaným materiálem pro izolace plochých střech. Je to především pro jejich vlastnosti jako je pevnost, pružnost a ohebnost. Snadná a rychlá montáž a to i za méně příznivých klimatických podmínek. Vyrábí se v různých barevných odstínech, standartně se používá světle šedá. U nás se nejvíce používají fólie z měkčeného PVC, z termoplastických polyolefínů TPO nebo kaučuku EPDM. Jsou vhodné pro novostavby tak  i rekonstrukce.

Asfaltové pásy

Asfaltové pásy se používají nejvíce na střechách kde je zvýšené riziko mechanického požkození  nebo v izolačních souvrsvích vegetačních střech.

Vyrábí se z modifikovaných nebo oxidovaných asfaltů v různých tloušťkách s různými výstužnými vložkami, které pak určují jejich vlastnosti jako je pevnost, průžnost a tažnost.

Modifikované asfaltové pásy jsou odolnější, více elastické a odolávají vyšším rozdílům teplot a UV záření.