S narůstající bytovou výstavbou příbívá i požadávků na izolace teras a balkonů, které se stávají nedílnou součástí bytových jednotek a slouží ke každodení relaxaci.
Jejich izolace je náročnější na provedení, protože je následně překrytá dalšími vrstvami jako je zemina, betonová dlažba nebo pochozí prkna.
Už samotný návrch celého souvrství musí být dokonale technicky vyřešen a musí splňovat platné normy, protože pod nimi bývají obytné místnosti.